สติ & อคติ

สติ & อคติ
สติ & อคติ

 

           สติ

 

                        ทำเรื่องใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก

 

          อคติ

 

                        ทำเรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่

 

สติ สมาธิ สงบ สุข สบาย


comments