ตัวกู-ตัวสู

ตัวกู-ตัวสู
หาเจอก็เป็นสุข

 

อันความจริง ตัวกู มิได้มี แต่พอโง่มันก็มีขึ้นจนได้

 

พอหายโง่ ตัวกู ก็หายไป หมด"ตัวกู" เสียได้เป็นเรื่องดี

 

 

เหตุดังนั้น จงถอน ซึ้ง"ตัวกู" และถอน "ตัวสู" อย่างเต็มที่

 

 

คงมีแต่ปัญญา และปรานี หน้าที่ใคร ทำได้ดี เท่านี้เอย

 

           

พุทธทาส


comments