มองแต่แง่ดีเถิด

มองแต่แง่ดีเถิด
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา

 

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา


จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่


เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู


ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย


จะหาคนมีดี โดยส่วนเดียว


อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย


เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย

 

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง  พุทธทาส

 

             สติ สมาธิ สุข สงบ สบาย  ธรรมะติดดิน


comments