มีเหตุย่อมมีผล

มีเหตุย่อมมีผล
มีเหตุย่อมมีผล

 

    สิ่งที่ผมพิมพ์ลงไปในภาพอาจไม่ชัด

 

         แต่นั้นไม่ได้หมายถึงมองไม่เห็น

 

              แค่มองให้เห็นชีวิตก็สบาย

 

                  สติ สมาธิ สงบ สุข สบาย

 


comments