วิธีเข้าถึงความสุข

วิธีเข้าถึงความสุข
ข้อคิดดีๆกับวิธีเข้าถึงความสุขแบบ Bhudda

 

ชายผู้หนึ่งกล่าวแก่พระพุทธว่า "ฉันต้องการความสุข"

พระพุทธตอบว่า "ขั้นแรก เอา 'ฉัน' ซึ่งเป็นอัตตาออกไปก่อน"

"จากนั้นก็เอา 'ต้องการ' ซึ่งคือตัณหาออกไปอีก"

"ทีนี้ เรามาดูซิว่าเหลืออะไรบ้าง"

"ความสุข" ใช่ เมื่อเราตัดอัตตาและตัณหาออกไปแล้ว ก็เหลือเพียง ความสุข

 

 

แม้ว่านิทานข้างต้นจะมิใช่พุทธพจน์ที่แท้จริงๆก็ตาม แต่ว่าข้อคิดที่ได้ก็สอดคล้องกับพุทธปรัชญาอยู่นั่นเอง


comments