ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดถึงตถาคต ผู้นั้นย่อมเข้าถึงธรรม

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดถึงตถาคต ผู้นั้นย่อมเข้าถึงธรรม
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดถึงตถาคต ผู้นั้นย่อมเข้าถึงธรรม

 ตถาคต อาจมีนัยที่ว่า เป็นพระพุทธเจ้าจริง เเต่อีกนัยหนึ่งนั้นหมายถึง ความเป็นไปเเห่งสรรพสิ่งคือ มันก็เป็นเช่นนั้นเอง คำที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดถึงตถาคต ผู้นั้นย่อมเข้าถึงธรรม..... นั้นคือผู้ใดที่เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติ รู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเเล้วเเต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เเละดับไป สิ่งเหล่านี้ มันก็เป็นของมันเช่นนั้น ไม่ควรไปยึดมั้นถือมั่น พึงละ พึงปล่อย พึงวาง นั้นคือผู้ที่เห็นธรรม เเละเห็นตถาคต เเละหากเข้าใจถึงความเป็นไปนั้นเเล้วก็คือผู้ถึงธรรม เเละถึงซึ้งตถาคต 


comments