ธรรมะติดดิน

ธรรมะติดดิน
ระยะทาง เวลา ไม่มีผล

    

นิพพาน

 

นิพพานสูงแค่ไหนไม่ไกลเอื้อม


จิตกระเพื่อมหวั่นไหวย่อมไกลเหลือ


เพียงหยุดนึกหยุดคิดจิตใบ้เบื้อ


ช่างเหลือเชื่อนิพพานมา...อยู่หน้าเรา

 

สมสุโขภิกขุ


comments