เล็มผมแตกปลาย..ง่ายได้เอง

เล็มผมแตกปลาย..ง่ายได้เอง
สาวๆ คงมีปัญหาผมแตกปลายกันไม่ใช่น้อย บางก็ไปที่ร้านเล็มบ้าง เล็มเองบ้าง แล้วแต่วิธีของแต่ละคน แตวันนี้เรามีวิธีเล็มผมง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากกันค่ะ

- แบ่งผมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน

- รวบผมออกมาไว้ข้างหน้า

- แบ่งผมแต่ละข้างเป็นสองส่วนอีกรอบ

- บิดผมส่วนที่แบ่งไว้ให้เป็นเกลียว

- บิดเป็นเกลียวลงไปจนถึงปลายผม

- ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้รูดขึ้นไปตามผมเบาๆ

- ปลายผมที่เสียก็จะชี้ออกมาให้เห็น

- ใช้กรรไกรเล็มผมที่แตกปลายออก และทะแบบเดิมซ้ำกับผมที่เหลือ

 


comments