เมืองปายน่าเที่ยว

เมืองปายน่าเที่ยว
หนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาว.....เที่ยวเมือง น่ารัก น่ารัก ให้อบอุ่น... ...ปายน่าเที่ยวกว่าที่คุณคิด ...ลองดูสิเมืองปายแต่เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือเป็นเมืองเก่าแก่มาช้านาน ตั้งแต่ ประมาณ พ.ศ. 1800 ตามประวัติความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาเรียก อำเภอปายว่า "บ้านดอน" ทั้งนี้เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนดอนมีป่าไม้ไผ่ล้อม รอบ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำปายและแม่น้ำเมือง ไหลผ่านทาง ทิศเหนือและทางทิศตะวันตก รอบบ้านดอนเป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะสำ หรับเป็นที่ตั้งทัพ และปลูกข้าวเป็นเสบียงเลี้ยงกองทัพและผู้คนได้เป็น จำนวนมาก พ.ศ. 1857 ตรงกับ จุลศักราช 679 ทางพิงค์ นคร เชียงใหซึ่งมีพระเจ้าครามณีเป็นผู้ครองนครอยู่ ได้ทราบว่ามีชาวพม่าชื่อ พะกำซอ ยกทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านดอนก็เกิดความสนใจ ต่อมา เกิดการจราจลที่เมือง แสนหวี เมืองนาย เมืองลายคำ เมืองหมอกใหม่ ในรัฐไทยใหญ่ ประเทศสหภาพพม่า พะกำซอยกทัพกลับไป  ราบจราจล จนสงบ และ ย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 1860 พะกำซอได้สร้างบ้านดอนเป็นปึก แผ่น ยิ่งขึ้น มีการขุดคูเมืองรอบด้านทุกด้าน ดินที่ขุดขึ้นมาได้ถม เป็นคัน ดินสูง สร้างประตูเมือง 2 ประตู ทางทิศใต้และทางทิศตะวันออก จนบ้าน ดอนเป็นเมืองที่แข็งแรงยากที่ศัตรูจะมาตีเมืองนี้ได้ อำเภอปาย มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีชุมชนโบราณที่ปรากฏชื่อในตำนาน คัมภีร์ใบลาน หลายเมือง และมีประวัติสืบต่อกันมานับร้อยปี ประกอบกับมีหลักฐานโบราณคดีปรากฏอยู่ในชุมชนโบราณดังกล่าวด้วย จาก การศึกษา ของพระครูปลัดกวีวัตน์ธนจรรย์ สุระมณี วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง เชียงใหม่มีรายงานการสำรวจว่าใน เขตเมือง น้อยอำเภอปาย มีหลักฐานโบราณคดี  

 ถ้ำผีแมน บ้านห้วยหก (ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย) อยู่ห่างจากบ้านห้วยหกไปทางทิศตะวันตก ราว 1,500 เมตร พบ ซากกระดูก และระแทะคล้ายรางไม้ให้อาหารสัตว์ หลงเหลืออยู่บางส่วน ถูกชาวบ้านเผาไปเกือบหมดแล้ว ถ้ำผีแมนที่ อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นี้ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอยู่หลายแห่งเช่น

    o ถ้ำป่าคาน้ำฮู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    o ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบหลักฐาน ของใช้ของคนถ้ำในยุคนั้นคือ กำไลแขนทำด้วย โลหะ, หม้อดินลายเชือกทาบ,ขวานหินขุด ระแทะไม้ ฯลฯ

► ถ้ำดอยปุ๊กตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยเฮี้ย (ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย) ใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าจากหมู่บ้าน ประมาณ 1 ชั่วโมง พบเครื่องใช้ของมนุษย์ถ้ำมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่พบในถ้ำผีแมนแห่งอื่น 

หมู่บ้านสันติชล 
เป็นหมู่บ้านที่ชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนาน ที่อพยพมาจากมณฑลยูนานทางใต้ของประเทศจีน ได้เข้ามาจับจองเป็น ที่พักอาศัยกันมายาวนาน ซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ เคยมีความมั่งคั่งจากการเพาะปลูกฝิ่น แต่หลังจากที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาถิ่นฐานในการพึ่งพา ตนเองโดยไม่เพาะ ปลูกพืชเสพติด จึงทำให้ชาวบ้านหันมาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดรายได้ เช่น การพัฒนาพื้นที่ของ หมู่บ้านให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักค้างแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ของเล่นของชาวจีนยูนาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ ขอเล่นได้โดยมีค่าธรรมเนียมราคา ท่านละ 50 บาท / 3 รอบ และขี่ม้าชมหมู่บ้านวิถี ความเป็นอยู่ รอบใหญ่ราคาท่านละ50 บาทเช่นกัน นอกจากนี้ที่พักค้างแรมซึ่งเป็นบ้านที่สร้างจาก ดินเหนียวผสม กับฟางข้าวหรือแกลบ ปั้นและก่อเป็นหลังขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้เย็น(มินิบาร์) โทรทัศน์ ห้องน้ำ เตียงอุปกรณ์ในการนอนในสไตล์จีนยูนาน ราคาที่พักประมาณ 1,000 บาท/คืน และด้วยการที่ชาวจีนยูนานไม่นิยมที่จะมีตู้ไว้ใน ที่พักอาศัย จึงมีบริการซัก/รีดเสื้อผ้าให้กับแขกที่เข้ามาพัก อาศัยฟรี เป็นจำนวน 1 ชุด หากสนใจเข้าพักอาศัยบ้านดินในหมู่บ้านสันติชลสามารถติดต่อได้ที่ โทร.053-699581 หรือ 081-0243982


ถนนคนเดินเมืองปาย 
ถนนคนเดิน เป็นการปิดถนนและมีการเปิดร้านขายของ ทั้งของฝากและของกิน เริ่มจากเวลาประมาณ 6 โมงเย็น เรื่อยไปจนเกือบเที่ยงคืน ฝู้คนนิยมออกมาหาซื้อของที่ระลึกและอาหารแบบชาวเหนือ เนื่องจากอากาศเย็น สบายเหมาะกับการ เลือกซื้อของ ร้านต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจมากมาย

ปายแคนยอน 
รู้จักกันในชื่อกองแลน อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 7 กม. มีลักษณะผืนดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง 5 ไร่เศษเป็นสถานที่ธรรมชาติ แนวแพะเมืองผี ที่จังหวัดแพร่ เป็นสถานที่เที่ยวที่อยู่ไม่ ห่างจากเส้นทางหลวง แม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่ ถ้ามาจากเชียงใหม่จะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงตัวอำเภอปาย หาขึ้นไปถึงจะสามารถเห็นวิว ทิวทัศน์ของอำเภอปายได้รอบเมือง 
การเดินทาง
ปายแคนยอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอปายไปตามเส้นทางสาย ปาย - แม่มาลัย ประมาณ 7  กิโลเมตร นักท่องเที่ยว ต้อง จอดรถไว้ริมถนนแล้วเดินเท้าขึ้นไปตามป้ายบอกทางอีกประมาณ 600 ก็จะถึง

 

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว 
จากเชียงใหม่ ใช้เส้น 107 ผ่านแม่ริมจนถึงอำเภอแม่แตง ผ่านแยกแม่มาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1095 สู่ถนน เส้นแม่มาลัย-ปาย ผ่านโป่งเดือดป่าแป๋ ห้วยน้ำดัง ระยะทางประมาณ 103 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง แม้จะมีความคดเคี้ยวสูงชัน แต่ทิวทัศน์สองข้างทางที่ให้มุมมองแบบสูงสวยงาม มาก 
2. โดยรถโดยสารประจำทาง 
มีทั้งรถตู้และรถโดยสารออกจากเชียงใหม่-ปาย,เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่อสอน และจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน- ปาย - เชียงใหม่ ตลอดทั้งวัน
การเดินทางจากเชียงใหม่
- รถโดยเมล์ธรรมดาขึ้นรถที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่
- รถตู้ไปอำเภอปาย ขึ้นที่ขนส่งอาเขต รถจะจอดอยู่หน้าบริษัทเอื้องหลวงทัวร์?ตรงข้ามสวนอาหารซุ้มเฟื่องฟ้า
ของโรงแรมอาเขตอินน์ โทรถามได้ที่ 086 1961281 , 089 851 5650 
- รถตู้เหมาตั้งแต่ 08.00-15.00 ไปส่ง อ.ปาย ราคาประมาณ 1,400 บาท ติดต่อแถวขนส่งอาเขต 

สถานีขนส่งอาเขต โทร. 0-5324-2664 
บริษัทเปรมประชาขนส่งจำกัด เชียงใหม่ 0-5324-4737, 0-5330-4748 
การเดินทางจากแม่ฮ่องสอน
ขึ้นรถที่สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอนสอบถามรายละเอียดๆได้ที่ โทร. 0 5368 1347
เส้นทาง
ประเภทรถ
เวลาออก
ราคา
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
รถตู้ปรับอากาศ
06.30/07.30/08.30/09.30/
10.30/11.30/12.30/13.30
250
เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน
รถเมล์ธรรมดา
07.00/09.00/12.30/
127
เชียงใหม่ - ปาย
รถตู้ปรับอากาศ
06.30/07.30/08.30/09.30/
10.30/11.30/12.30/13.30/
14.30/15.30/16.30
150
เชียงใหม่ - ปาย
รถเมล์ธรรมดา
10.30/14.00/15.00
72
แม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่
รถตู้ปรับอากาศ
07.00 / 08.00 / 09.00 / 10.30 /11.30/ 
12.30 / 13.30 / 14.00
250
แม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่
รถเมล์ธรรมดา
07.00 / 10.30 / 12.30 /16.00
45
แม่ฮ่องสอน - ปาย
รถเมล์ธรรมดา
14.00 / 16.00
63
ปาย - เชียงใหม่
รถตู้ปรับอากาศ
07.30/08.30/10.30
150

 


comments