เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า

เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า
เมืองใหม่แห่งการบรรชาการทางการทหาร เมืองแห่งการค้า เมืองแห่งทะเลทราย... ไม่ว่าจะเป็นเมืองอะใรก็ตาม เมือง "เนปิดอว์" คือเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า ที่น่าสนใจ และเป็นเมือง ๆ หนึ่งของประชาคมอาเซี่ยน ที่มีความเจริญไม่น้อยหน้าเมืองอื่น ๆ เลยทีเดียว...


 หากมีคำถามว่า เมืองหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดของอาเซียนทั้ง 10 ชาตินั้นคือเมืองใด คำตอบก็คงจะหนีไม่พ้น “นครเนปิดอ” เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า แม้จะเป็นเมืองหลวงน้องใหม่แห่งอาเซียนที่มีอายุน้อยที่สุด แต่ก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถึงอย่างไรนครเนปิดอก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อันเนื่องมาจากการปิดประเทศของทางรัฐบาลทหารพม่า จนกระทั้งประเทศพม่าได้มีนโยบายการเปิดประเทศ ประกอบกับการได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 จึงทำให้นครเนปิดอแห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในการเป็นศูนย์กลางการปกครองและยังเป็นศูนย์รวมของเหล่านักกีฬาจากชาติอาเซียนที่เข้าร่วมแข่งขัน


  “นครเนปิดอ” เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาแทน “นครย่างกุ้ง” เมืองหลวงแห่งเก่า โดยชื่อของเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ มีความหมายว่า "มหาราชธานี" หรือ "ที่อยู่ของกษัตริย์" เมืองหลวงใหม่แห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับเหตุผลนานานับประการ โดยมีความเชื่อกันว่าเหตุผลการย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้ เป็นไปตามคำทำนายของโหร ของนายพลตาน ฉ่วย อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า เป็นการฟื้นฟูธรรมเนียมประเพณีเก่าของพม่าในยุคที่ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศ เพราะพื้นที่ตั้งของนครเนปิดอนั้น ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับเมืองหลวงเก่าแก่ดั้งเดิม ซึ่งได้แก่ พุกาม อังวะ อมรปุระ และมัณฑะเลย์

 ที่ตั้งของนครหลวงแห่งใหม่นี้ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในพื้นที่ใจกลางประเทศ ซึ่งอยู่เขตมัณฑะเลย์ จึงทำให้สะดวกในการบริหารประเทศ โดยได้มีการเริ่มสร้างนครเนปีดอขึ้นในปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549

       พื้นที่ของนครเนปิดอเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ มีอาณาบริเวณประมาณ 7 พันตารางกิโลเมตร แผนผังเมืองถูกแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ๆ คือ โซนราชการ โซนโรงแรม โซนอุตสาหกรรม และโซนทหาร ซึ่งเป็นโซนที่โดดเด่นที่สุดเนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และคลังอาวุธเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ โดยในปัจจุบันได้มีประชากรที่ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในนครเนปิดอแล้วกว่าเก้าแสนคน

 ถึงจะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่นครเนปิดอนั้นก็ยังได้เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อาทิ 
“มหาเจดีย์อุปปาตสันติ” เจดีย์ที่จำลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวดากองแห่งนครย่างกุ้ง ให้ผู้ที่มาเยือนนครเนปิดอร์ได้สักการะ ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากไม่แพ้มหาเจดีย์ชเวดากององค์จริง “อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศพม่า” คือ พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าบุเรงนอง และพระเจ้าอลองพญา ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง “สวนสัตว์เนปิดอ” สวนสัตว์แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศพม่า และ “อาคารรัฐสภา” ที่ยิ่งใหญ่โออ่า เป็นจุดสนใจไม่แพ้สถานที่อื่นๆ

และในปี 2013 (2556) นี้ นครเนปิดอก็ยังได้เป็นศูนย์รวมของเหล่านักกีฬาชาติต่างๆจากชาติอาเซียน ในการเป็นเจ้าภาพ "กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27" โดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของประเทศพม่าในรอบ 44 ปี ซึ่งห่างหายไปนานจากนโยบายการปิดประเทศ เพราะประเทศพม่านั้นได้เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์มาแล้วถึงสองครั้ง เมื่อปี 1961(2504) และ ปี 1969(2512)  กีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ มีกำหนดในการจัดงานขึ้นใน วันที่ 11- 22 ธันวาคม 2013 (2556) โดยทางประเทศพม่าได้ทุ่มทุนสร้าง “สนามกีฬาหวุ่นนะเต้ย์ดิ” สนามกีฬาแห่งใหม่ในนครเนปิดอ ที่นอกจากจะมีความสวยงามอย่างมากแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน อีกทั้งยังได้มีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ที่สนามกีฬาหวุ่นนะเต้ย์ดิแห่งนครเนปิดอ

 การเปิดประเทศและการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ของประเทศพม่าในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งได้ทำให้ผู้คนได้รู้จักประเทศพม่าและนครเนปิดอเมืองหลวงแห่งใหม่มากยิ่งขึ้น นี่จะอาจเป็นก้าวสำคัญของพม่าในการพัฒนาประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียนในอีกขั้นหนึ่ง อีกทั้งในอนาคตเนปิดอเมืองหลวงน้องใหม่แห่งนี้ อาจจะกลายมาเป็นเมืองหลวงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่แพ้เมืองหลวงอื่นในอาเซียนก็เป็นได้


 


comments